Om oss

Vi är en operativ fastighetspartner som förvärvar, utvecklar och förvaltar

Lärkstaden agerar som en aktiv investerare och den drivande operativa parten i s.k. Joint-Ventures som kapitaliseras i samverkan med externa finansiärer.

Vår affärsidé

Lärkstaden strävar efter att leverera en hög riskjusterad avkastning över tid till våra investerare och partners.

Genom utveckling av olika investeringsben, eller s.k. joint ventures, med olika strategier skapar vi olika kärl för investeringar. Genom att ligga när marknaden och genom uppsökande affärsutveckling identifierar och genomför vi affärer som passar våra olika strategier.

Våra samarbetspartners utgörs av professionella svenska aktörer på fastighets- och finansmarknaden.

En viktig del av vårt arbete är att vara del av den gröna omställningen. Både omställningen i den industriella utvecklingen som händer inom framförallt basindustrin i norra Sverige, men också i det energieffektiviseringsarbete i befintliga fastigheterna vi förvärvar.

Energieffektivisering minskar löpande kostnaderna i vår verksamhet vilket ökar värdet på våra investeringar samtidigt som vi förbättrar hållbarheten. Därför är vår övertygelse att den gröna omställningen är mycket gynnsam för branschen.

Historik

Vill du veta mer?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.