Vi är en operativ fastighetspartner som förvärvar, utvecklar och förvaltar

Lärkstaden agerar som en aktiv investerare och den drivande operativa parten i s.k. Joint-Ventures som kapitaliseras i samverkan med externa finansiärer.

Affärsidé

Lärkstaden är en fastighetspartner som förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter. I verksamheten ingår olika intressebolag i form av ”Joint-Ventures” som kapitaliseras tillsammans med externa samarbetspartners. Varje intressebolag har en specifik strategi riktad mot utvalda segment och tematiska områden. Återkommande i samtliga investeringar är värdeskapande genom att uppgradera och förbättra fastigheterna och i synnerhet genom energieffektiviseringar.

Med en proaktiv marknadsbearbetning kartlägger vi och realiserar affärsmöjligheter som stämmer överens med våra intressebolags särskilda fokusområden, allt i syfte att generera värde.

Genom att kontinuerligt utveckla fastigheterna samt förbättra energiprestandan reducerar vi inte bara driftskostnaderna utan även vår miljöpåverkan, vilket resulterar i en ökning av våra fastigheters värde och bidrar till en mer hållbar fastighetssektor. Vi är övertygade om att den gröna omställningen är fördelaktig för vår affärsmodell men även essentiell för branschens långsiktiga framgång.

Våra samarbetspartners utgörs av professionella svenska aktörer på fastighets- och finansmarknaden.

Vår historia

Lärkstaden startade 2020 som ett fastighetsbolag med fokus på bostäder i tillväxtorter längsmed Norrlandskusten.

2022 skapades Lärkstadens första Joint-Venture, Lärkstaden JV, i samarbete med Vincero Fastigheter AB i syfte att kunna accelerera Lärkstadens uppbyggande av ett bostadsbestånd på orter som präglas av de industriella etableringarna längsmed Norrlandskusten.

2024 introducerades Lärkstadens andra samarbete i form av Joint-Venture som delvis kapitaliserats av externa partners. Det samägda bolaget förvärvar en större kommersiell fastighet med stora utvecklingsmöjligheter i norra Sverige. Samarbetet fokuserar på s.k. Value Add-möjligheter, där stabila kassaflöden utgör en trygg bottenplatta för investeringen och hyrespotential, energibesparingsåtgärder och vidare utveckling av fastigheten utgör möjligheterna i investeringarna.

Grön omställning

Vi driftar för närvarande våra fastigheter med 99,1% förnyelsebar energi.

Vårt mål är att nå 100% förnyelsebart.

Vi är fast beslutna om att hållbarhet ska prägla Lärkstaden som fastighetsägare och hyresvärd i alla led. Tre ledord som genomsyrar vår verksamhet: ansvarsfullhet, livsmiljö och miljöpåverkan.

Affärsidé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

Historik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

Intressebolag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

OM OSS

Vi strävar mot att utveckla och förvalta trivsamma och trygga områden där människor vill både leva och verka.

För att uppnå detta krävs bland annat en nära dialog med våra hyresgäster. Som hyresvärd vill vi förstå hur boendemiljön kan förbättras. Vi är övertygade om att nöjda hyresgäster också leder till större individuellt ansvarstagande. Detta menar vi är att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar.

Har du några frågor eller funderingar?