Lärkstaden Bostad

Ansvarsfull & långsiktigt hållbar förvaltning

Lärkstaden investerar i fastigheter för egen förvaltning, samt investerar tillsammans med andra aktörer via jv-bolag där Lärkstaden är den operativa parten i samarbetet.

Lärkstaden bostad

OM Lärkstaden Bostad

Vi strävar mot att utveckla och förvalta trivsamma och trygga områden där människor vill både leva och verka.

För att uppnå detta krävs bland annat en nära dialog med våra hyresgäster. Som hyresvärd vill vi förstå hur boendemiljön kan förbättras. Vi är övertygade om att nöjda hyresgäster också leder till större individuellt ansvarstagande. Detta menar vi är att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar.

Grön omställning

Vi driftar för närvarande våra fastigheter med 99,1% förnyelsebar energi.

Vårt mål är att nå 100% förnyelsebart.

Vi är fast beslutna om att hållbarhet ska prägla Lärkstaden som fastighetsägare och hyresvärd i alla led. Tre ledord som genomsyrar vår verksamhet: ansvarsfullhet, livsmiljö och miljöpåverkan.

Affärsidé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

Historik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

Intressebolag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

Våra fastigheter

Holmsundsvägen 117

Holmsund

Holmsundsvägen 119

Holmsund

Berggatan 20-22

Holmsund

Svedbergsgatan 21

Holmsund

Sofiehemsvägen 51

Umeå

Köpmangatan 36

Vännäs

Kungsgatan 20

Vännäs

Drottninggatan 23

Vännäs

Skolgatan 14

Vännäs

Bockholmsvägen 9-11

Skellefteå

Lövgränd 4

Skellefteå